2018 års pris tilldelas den polska författaren

Olga Tokarczuk

för en berättarkonst som med encyklopedisk lust gestaltar gränsöverskridandet som livsform.

 

2019 års pris tilldelas den österrikiske författaren

Peter Handke

för ett inflytelserikt författarskap som med stor språkkonst har utforskat periferin och människans konkreta erfarenhet.